Kurssit

 Ratsastus- ja hevostaito-opetus, kurssit sekä työnohjaus:

 

Tunti ryhmässä 27 € 

Paritunti 32 €

Yksityistunti 50 €

10 h kerralla 240 €

10 h paritunnit 270 €

 

Puhelinvalmennus:

 

Tuntien varaus Hopoti-järjestelmän kautta.

Maksamiseen käy myös ePassi.

 

Kurssien hinnat löytyvät niiden esittelyiden yhteydestä.

 

 

 

Työnohjaus:

 

Yksilöohjaus 100€/h

Ryhmäohjaus 300€/2h

Ryhmäohjaus 450€/3h

Ryhmäohjaus 600€/4h

Hinnat sisältävät alv. 24%.

 

 

Ratsastus- ja hevosteluasiakkaiden puhelinvalmennus:

 

Yksi valmennuskerta           60 e (sis. alv 24%)

3 x paketti                          165 e (sis. alv 24%)

6 x paketti                          300 e (sis. alv 24%)

 

 

Tallipaikka hevoselle: 380€ (sis. alv. 24%) 

 

Maksu Hopotin kautta, käteisellä tai laskulla sovitusti kerran kuukaudessa. Hevosen hoitomaksu sekä 10 h ja 20 h kortit  maksetaan etukäteen.

Jokaisella tallilla kävijällä tulee olla oma voimassa oleva vakuutus.

Vakuutuksen saa myös Suomen Ratsastajainliiton kautta

(Green Card tai seurajäsenyys, esim.

Ylä-Savon ratsastajat ry).

 

 

HeLMi-ohjaus:

350€/2kk (= 7 krt)

 

 

Homeopatia:

Akuuti vaiva 30-50€

Krooninen vaiva, ensimmäinen käynti 84-120€

- seuraavat käynnit samaan vaivaan 54-90€

 

 

Kysy lisää:

Sanna Hukkanen 0400 907 151

 

Tietosuojasta tilallamme:

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Tmi Sanna Hukkanen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä Tmi Sanna Hukkanen, Ameriikantie 244, 74200 Vieremä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Sanna Hukkanen, sanna.hukkanen@meili.fi, 0400907151

3. Rekisterin nimi Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on - henkilön suostumus - sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena - rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Sivun alkuun

Peltolan tila

Ameriikantie 244

74200 Vieremä

 

Sanna Hukkanen 0400 907 151

sanna.hukkanen@meili.fi

 

Jari Hukkanen 0400 894 885

jari.hukkanen@meili.fi