Rastastuksenohjaajana käytän työssäni myös Easel-työmuotoa.

Easel-työn tavoitteena on lisätä asiakkaan itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, ihmissuhdetaitoja ja vastuullista päätöksentekoa. Tunnetaitojen harjoittelun myötä tunteiden ymmärrys, hallinta ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Lisätietoa Easel-työmuodosta: www.easeltraining.fi 

Mikäli haluat harjoitella yllä olevia asioita tai koet, että lapsellesi voisi olla näiden asioiden harjoittelusta hyötyä, ota yhteyttä. EASEL-ohjauksen hinta 55€/h.

Asiakaspalautetta:

Perhekotinuoren sanat kesken työskentelyn:

"Sinä olet tosi viisas. Miten sinä voit tietää noin paljon hevosista?"

Suora suullinen palaute asiakkaalta muun keskustelun lomassa:

"Yksi syy yhteistyömme jatkuvuuteen on se, että sinä olet lapsillemme ihmisen kuva." 

Perhekotinuoren palaute työskentelyn aikana:

"Voi kunpa kaikkien aikuisten kanssa olisi yhtä helppoa puhua kuin sinun kanssasi!"


Sähköpostiosoitteeni: sanna.hukkanen@meili.fi 

Puhelinnumeroni: 0400- 907 151

Opiskelemme mm. kohtaamisia,

sanatonta vietintää ja tunteiden tunnistamista.

lapsen ja vanhemman suhdetta sekä